disclaimer

© 2011 - Reclamebureau Visueel Advertising

Intellectuele eigendom en copyright
De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van reclamebureau Visueel Advertising, Kortrijk, West-Vlaanderen, België. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van Visueel Advertising is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van reclamebureau Visueel Advertising. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het “cache” geheugen van de browser.


Aansprakelijkheid
Reclamebureau Visueel Advertising kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.


Cookies
De website van ons reclamebureau maakt gebruikt van cookies die u in staat stellen bepaalde aspecten van de site te personaliseren. De cookies die gebruikt worden op de website van ons reclamebureau verzamelen geen demografische gegevens over de bezoekers.


Links
De website van reclameburaeu Visueel Advertising bevat links naar andere sites (Stad Kortrijk, West-Vlaanderen, Google Maps, Facebook, Twitter, Béhance, iPhone, Blackberry, smartphones, etc…). Visueel Advertising oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website van ons reclamebureau de privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzamelt. De privacy statement van de website van reclame bureau Visueel Advertising heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze site.


Meldingen en aanpassingen
Reclamebureau Visueel Advertising behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze Privacy Statement te wijzigen.


Contact
Voor meldingen kan u steeds contact met ons opnemen:

Reclamebureau Visueel Advertising BVBA
Bureau voor reclame en communicatie (ad agency)
Kleine Pontestraat 73, 8510 B-Kortrijk (West-Vlaanderen), België
T +32 56 443 003 - F +32 56 443 003

info@visueel-adv.be
Reclamebureau Visueel Advertising op Facebook
Reclamebureau Visueel Advertising op Twitter
Reclamebureau Visueel Advertising op Linkedin
Advertising Agency Visueel Advertising on the Béhance Network